คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล
Email
Password Confirm Password
รหัสผ่านมากกว่า หรือเท่ากับ 4 ตัวอักษร)
(ติดต่อกลับได้ที่) โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน
ตำแหน่ง ระดับ
ที่อยู่ เลขที่
ซอย / ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
หมายเหตุ
ยอมรับในเงื่อนไข การสมัครเข้าร่วมสมาชิก WESR (ฟรีค่าลงทะเบียน)
     

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

  • อาคาร 4 ชั้น 6
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อเรา

  • อีเมล์: panda_tid@hotmail.com
  • โทรศัพท์: 0-2590-1723
  • โทรสาร: 0-2590-1784