สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

  • อาคาร 4 ชั้น 6
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อเรา

  • อีเมล์: panda_tid@hotmail.com
  • โทรศัพท์: 0-2590-1723
  • โทรสาร: 0-2590-1784